Instancia para acoller persoas refuxiadas

As persoas que estean interesadas en acoller a persoas refuxiadas, tanto persoas adultas, familias ou menores, poden cubrir a instancia en Servizos Sociais (preguntar por Gloria), no segundo andar do Concello.
O acollemento pode ser na vivenda propia ou ofrecer unha vivenda baleira.