Caranvexo TV

Neste ano de 2019 iniciamos unha nova categoría, CaranveXornal, na que cada centro educativo sube vídeos de contido informativo que podemos visualizar en caranvexo.gal/index.php/caranvexornal.

O alumnado da Escola Municipal de Música de Moaña interpreta a música de cabeceira deste informativo.