Talleres Dinamización do cooperativismo en sectores potenciais

PROGRAMA DE DINAMIZACION DO COOPERATIVISMO NUN SECTOR POTENCIAL
Federación de Cooperativas SINERXIA

Do 26 ao 29 de setembro De 09:30h-13:30h

 

 

 

REDE EUSUMO 2016

Obxectivos:
- Detectar e priorizar sectores con potencialidade para o desenvolvemento cooperativo no ámbito local – comarcal obxecto de intervención.
- Coñecer a realidade específica do sector elixido no devandito ámbito territorial.
- Procurar modelos alternativos para a dinamización do sector.
- Divulgar e acadar o emprego da fórmula cooperativa como medio para potenciar e consolidar o seu desenvolvemento a medio prazo.
Duración / acción:
Acción de ata 20 horas adaptables en función das necesidades das persoas participantes. Formación gratuíta e certificada.

Contidos:

1º SESIÓN + 2º SESIÓN : O Cooperativismo
b. O sentido de cooperar
c. A cooperativa e os principios cooperativos
d. Tipoloxías de cooperativas
e. Réxime económico e fiscal das cooperativas
f. Organización laboral e societaria das Cooperativa

3º SESIÓN : Diagnose e obxectivos do sector potencial a traballar (agroecolóxico )
g. Diagnose e problemática do sector
h. Diagnose do cooperativismo en Galicia
i. Elaboración de obxectivos comúns coherentes coa diagnose
j. Elaboración e temporización de liñas de acción para acadar os obxectivos comúns
k. Utilidade da fórmula cooperativa e movemento cooperativo na consecución dos
obxectivos e no desenvolvemento das liñas de acción propostas

4º SESIÓN : Adaptabilidade da fórmula cooperativa ás necesidades do sector
l. Boas prácticas cooperativas nos sector potenciais a tratar
m. Detección de posibles proxectos a promover
n. Apoios e axudas para o desenvolvemento do sector a través da fórmula cooperativa

5º SESIÓN : EXPERIENCIAS COOPERATIVAS DO SECTOR
o. Conexión virtual

Inscrición

LUGAR REALIZACIÓN : Patronato Municipal Beiramar
Lugar A carrasqueira s/n, Tirán - Moaña

 

 

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel