Bases para a selección dun/ha coordinador/a cultural e deportivo con contrato de remuda 2017

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicadas, no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web, as bases do proceso selectivo para un/ha coordinador/a cultural e deportivo do Concello de Moaña con contrato de remuda.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais que comezarán a contar a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel