Solicitude da liña de emprego do Plan Concellos da Deputación Provincial

SOLICITUDE DA LIÑA DE EMPREGO DO PLAN CONCELLOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL.

 

 

O Concello de Moaña solicitou o 2 de febreiro de 2017 unha subvención ante a Deputación Provincial de Pontevedra para a contratación de 29 traballadores desempregados.

 

Unha vez teñamos concedida a subvención, a selección de traballadores realizarase a través da oficina de emprego de Cangas.

 

Indícanse a continuación os postos de traballo para os que se solicitou subvención, así como a codificación que se vai solicitar na sondaxe ante a oficina de emprego.

 

Para os postos de oficial de 1ª albanel,  oficial de 1ª carpinteiro,  oficial de 1ª fontaneiro, peón de obra pública, peón forestal, capataz- encargado forestal, xardineiro e axudante xardineiro, esixirase experiencia na ocupación á hora de realizar a sondaxe.

 

 

CATEGORIA

Nº DE

Nº DE

CODIFICACIÓN QUE SE VAI

PROFESIONAL

TRABALL.

MESES

SOLICITAR NA OFICINA DE EMPREGO

OFICIAL 1ª ALBANEL

1

7

OFICIAL 1ª ALBANEL

OFICIAL 1ª CARPINTEIRO

1

7

OFICIAL 1ª CARPINTEIRO

OFICIAL 1ª FONTANEIRO

1

7

OFICIAL 1ª FONTANEIRO

PEÓN OBRA PUBLICA

4

6

PEÓN OBRA PUBLICA

PEÓN FORESTAL

3

6

PEÓN FORESTAL

PEÓN ESPECIALISTA MEDIOAMBIENTE -FORESTAL

1

6

CAPATAZ- ENCARGADO FORESTAL

PEÓN MEDIOAMBIENTE-FORESTAL

2

6

PEÓN FORESTAL

PEÓN ESPECIALISTA XARDINEIRO

1

6

XARDINEIRO. TÉCNICO

AXUDANTE XARDINEIRO

4

6

AXUDANTE XARDINEIRO

LIMPADOR/A

7

9

LIMPADOR/A

CONSERXE MÚSICA

1

7

CONSERXE

CONSERXE ROSAL+DOMAIO

1

7

CONSERXE

CONSERXE CASAL

1

7

CONSERXE

CONSERXE BEQUE

1

6

CONSERXE

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel