Avisos

Solicitude da liña de emprego do Plan Concellos da Deputación Provincial

SOLICITUDE DA LIÑA DE EMPREGO DO PLAN CONCELLOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL.

 

 

O Concello de Moaña solicitou o 2 de febreiro de 2017 unha subvención ante a Deputación Provincial de Pontevedra para a contratación de 29 traballadores desempregados.

 

Unha vez teñamos concedida a subvención, a selección de traballadores realizarase a través da oficina de emprego de Cangas.

 

Indícanse a continuación os postos de traballo para os que se solicitou subvención, así como a codificación que se vai solicitar na sondaxe ante a oficina de emprego.

 

Para os postos de oficial de 1ª albanel,  oficial de 1ª carpinteiro,  oficial de 1ª fontaneiro, peón de obra pública, peón forestal, capataz- encargado forestal, xardineiro e axudante xardineiro, esixirase experiencia na ocupación á hora de realizar a sondaxe.

 

 

CATEGORIA

Nº DE

Nº DE

CODIFICACIÓN QUE SE VAI

PROFESIONAL

TRABALL.

MESES

SOLICITAR NA OFICINA DE EMPREGO

OFICIAL 1ª ALBANEL

1

7

OFICIAL 1ª ALBANEL

OFICIAL 1ª CARPINTEIRO

1

7

OFICIAL 1ª CARPINTEIRO

OFICIAL 1ª FONTANEIRO

1

7

OFICIAL 1ª FONTANEIRO

PEÓN OBRA PUBLICA

4

6

PEÓN OBRA PUBLICA

PEÓN FORESTAL

3

6

PEÓN FORESTAL

PEÓN ESPECIALISTA MEDIOAMBIENTE -FORESTAL

1

6

CAPATAZ- ENCARGADO FORESTAL

PEÓN MEDIOAMBIENTE-FORESTAL

2

6

PEÓN FORESTAL

PEÓN ESPECIALISTA XARDINEIRO

1

6

XARDINEIRO. TÉCNICO

AXUDANTE XARDINEIRO

4

6

AXUDANTE XARDINEIRO

LIMPADOR/A

7

9

LIMPADOR/A

CONSERXE MÚSICA

1

7

CONSERXE

CONSERXE ROSAL+DOMAIO

1

7

CONSERXE

CONSERXE CASAL

1

7

CONSERXE

CONSERXE BEQUE

1

6

CONSERXE

Programa de Emprendemento Mariño

 

O venres 27 de xaneiro, as 20h, no salón de plenos do concello de moaña, celebrase a presentación do programa de emprendemento mariño "Empreamar". Para mais información e inscrición prema nesta ligazón http://www.campusdomar.es/empreamar

Resultados definitivos do proceso selectivo para un/ha conserxe de información

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web, os resultados definitivos do proceso selectivo para un conserxe de información.

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluidas do proceso selectivo da OPE 2016

Informamos a todas as persoas interesadas que xa está colgada, no taboleiro de anuncios do concello e da páxina web, a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluidas e a valoración definitiva de currículos do proceso selectivo correspondente á OPE 2016.

O Tribunal acorda realizar o 1º exercicio da fase de oposición, de carácter obrigatorio e eliminatorio, o mércores día 22 de febreiro de 2017 ás 9:00 horas na sala de Xuntas de Goberno do Concello de Moaña.

Resultados provisionais do proceso selectivo para técnico/a medio de intervención e contabilidade

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro de anuncios do Concello e da páxina web, os resultados provisionais do proceso selectivo para técnico/a medio de intervención e contabilidade con contrato de relevo 2016.

As persoas aspirantes poderán presentar alegacións contra estes resultados provisionais os días 5 e 7 de decembro de 2016 no rexistro xeral do Concello de Moaña.

Máis artigos...

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel