Avisos

LISTADO PROVISIONAL PROBA PRÁCTICA II SELECCIÓN SALVAMENTO

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro do concello e da páxina Web, os resultados provisionais do proceso selectivo para a selección de un SOCORRISTA, para o servizo de SALVAMENTO DE PRAIAS 2018.

As persoas aspirantes disporán dos días 9 e 10 de xullo de 2018 dende ás 9:00 ás 14:00 para presentar alegacións contra estes resultados provisionais no rexistro xeral do Concello de Moaña.

Instalacións de terrazas nos locais

Ampliación plazo proceso selección socorristas servizo salvamento praias 2018

Informamos a todas as persoas interesadas que está publicado, no taboleiro de anuncios do Concello, o Decreto de ampliación de plazo do proceso de selección de socorristas do servizo de salvamento de praias de 2018. Prazo xeral de presentación de solicitudes: Dende a publicación das bases ata o día 5 de xullo.

Bando

BANDO DA ALCALDÍA

ASUNTO: ENTIDADES INTERESADAS EN CONTRATAR CO CONCELLO DE MOAÑA

Infórmase a todas as persoas físicas ou xurídicas interesadas en contratar co Concello de Moaña, que a recente entrada en vigor da Nova Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico estatal as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 , estableceu novos requisitos de obrigado cumprimento para todas aquelas empresas ou persoas físicas que queiran contratar coas entidades do sector público.

Entre esas novidades destaca a Inscrición no Rexistro de Licitadores da comunidade Autónoma de Galicia, que será obrigatoria para participar nos procedementos abertos simplificados a partir do transcurso dos seis meses da entrada en vigor da lei, polo que a partir do 10 de setembro de 2018, será un requisito imprescindible e de obrigado cumprimento.

 

Ler máis...

Salvamento en praias 2018

Informamos a todas as persoas interesadas que están publicadas as novas Bases do proceso selctivo de Salvamento en praias II 2018, pódese consultar no tabolerio do Concello e na páxina web.

Máis artigos...

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel