Avisos

ANUNCIO

Expte: 270/2018     Expte.: 217032924

ANUNCIO PARA A DIVULGACIÓN DO FINANCIAMENTO DA ENTIDADE PROVINCIAL

Rehabilitación do lavadoiro da Porta do Sol

Remataron as obras de Rehabilitación do Lavadoiro da Porta do Sol. Para a realización desta actuación, o Concello de Moaña  solicitoulle subvención á Deputación de Pontevedra ao abeiro da convocatoria de axudas dirixidas a concellos para a rehabilitación e a sinalización do patrimonio histórico-cultural (BOPPO, 01.06.17).

Ler máis...

Proceso selectivo do programa Aprol Rural 2018

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro do concello e da páxina Web, os resultados definitivos do proceso selectivo do programa Aprol rural 2018 para a selección de 2 peóns forestais.

ANUNCIO LIÑA 3. EMPREGO

ANUNCIO.
Co obxecto de dar cumprimento ao requisito de publicidade da subvención correspondente á Liña 3: Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais, concedida a este concello pola Deputación Provincial de Pontevedra dentro do Plan Concellos 2018, faise saber:

SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN AO CONCELLO PARA O COFINANCIAMENTO DA CONTRATACIÓN DE 29 TRABALLADORES DENTRO DA LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS, DO PLAN CONCELLOS 2018.

Ler máis...

ANUNCIO LIÑA 2. GASTO CORRENTE

ANUNCIO.
Co obxecto de dar cumprimento ao requisito de publicidade da subvención correspondente á Liña 2: Amortización, pagamento de débedas e gastos correntes, concedida a este concello pola Deputación Provincial de Pontevedra dentro do Plan Concellos 2018, para o cofinanciamento da actuación “Gasto corrente novo servizo de limpeza viaria Urbaser S.A.”, faise saber:

SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN AO CONCELLO PARA O COFINANCIAMENTO DA ACTUACIÓN “GASTO CORRENTE NOVO SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA URBASER S.A.”, DENTRO DA LIÑA 2: AMORTIZACIÓN, PAGAMENTO DE DÉBEDAS E GASTOS CORRENTES, DO PLAN CONCELLOS 2018.

Ler máis...

Novo teléfono Servizos Sociais e CIM

Comunícase o cambio de número de teléfono de Servizos Sociais e CIM

O novo número de télefono de Servizos Sociais e CIM do Concello é 986310100 (opción 3)

Máis artigos...

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel