Avisos

Resultados definitivos do proceso selectivo para persoal perceptor da RISGA 2015

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están colgados no taboleiro do Concello e da páxina web, os resultados definitivos do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de persoal perceptor da RISGA 2015.

Resultados definitivos do proceso selectivo do persoal para o Plan de conservación 2015

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están colgados no taboleiro do Concello e da páxina web, os resultados definitivos do proceso selectivo para a contratación do persoal que formará parte do Plan de Conservación 2015.

Resultados definitivos do proceso selectivo para socorristas e patrons 2015

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están colgados, no taboleiro do Concello e da páxina web, os resultados definitivos do proceso selectivo de socorristas e patróns para o programa de salvamento en praias 2015.

As persoas candidatas pasarán a formar parte dunha listaxe, pola súa orde de puntuación, que será utilizada para as contratacións iniciais que dependerán da dispoñibilidade orzamentaria e poderá ser utilizada para cubrir as posibles baixas definitivas e tamén as posibles substitucións temporais (incapacidade temporal, maternidade, paternidade...) das persoas candidatas inicialmente contratadas.

Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015

Na sección taboleiro da nosa páxina web e no taboleiro do Concello poderedes atopar as bases que regularan o proceso selectivo para a contratación de persoal para o Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015.

En todo caso a selección de traballadores/as realizarase de entre as persoas candidatas que sexan remitidas para cada posto de traballo subvencionado pola oficina de emprego de Cangas.

As solicitudes para tomar parte nesta convocatoria presentaranse no rexistro xeral deste concello ata o día 10 de marzo de 2015 en horario de 9:00 a 14:00 horas.

XXIII Gala do deporte

Máis artigos...

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel