Avisos

Resultados definitivos do proceso selectivo do persoal para o Plan de conservación 2015

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están colgados no taboleiro do Concello e da páxina web, os resultados definitivos do proceso selectivo para a contratación do persoal que formará parte do Plan de Conservación 2015.

Resultados definitivos do proceso selectivo para socorristas e patrons 2015

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están colgados, no taboleiro do Concello e da páxina web, os resultados definitivos do proceso selectivo de socorristas e patróns para o programa de salvamento en praias 2015.

As persoas candidatas pasarán a formar parte dunha listaxe, pola súa orde de puntuación, que será utilizada para as contratacións iniciais que dependerán da dispoñibilidade orzamentaria e poderá ser utilizada para cubrir as posibles baixas definitivas e tamén as posibles substitucións temporais (incapacidade temporal, maternidade, paternidade...) das persoas candidatas inicialmente contratadas.

Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015

Na sección taboleiro da nosa páxina web e no taboleiro do Concello poderedes atopar as bases que regularan o proceso selectivo para a contratación de persoal para o Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015.

En todo caso a selección de traballadores/as realizarase de entre as persoas candidatas que sexan remitidas para cada posto de traballo subvencionado pola oficina de emprego de Cangas.

As solicitudes para tomar parte nesta convocatoria presentaranse no rexistro xeral deste concello ata o día 10 de marzo de 2015 en horario de 9:00 a 14:00 horas.

XXIII Gala do deporte

Gala do Deporte 2015

Informase a todas as asociacións deportivas do Concello de Moaña que se abre o prazo para presentación de candidaturas para a Gala do Deporte. Cada asociacion ou clube deportivo poderá presentar un máximo de tres candidatos por nominación. A data limite para entrega de candidaturas será o vindeiro día 14 de Xaneiro de 2015 no rexistro do concello. Pregase que se adxunten os datos en copia dixital.

As nominacións faranse tendo en conta o seguinte:

ARTIGO XV.- GALA DO DEPORTE

Cada ao celebraráse a Gala do Deporte que ten como finalidade facer un recoñecemento oficial e premiar a todos aqueles estamentos deportivos que máis destacasen nese ano ou tempada (2014)

Estableceranse as seguintes nominacións:

 

 • Mellor deportista masculino
 • Mellor deportista femenino
 • Mellor equipo masculino
 • Mellor equipo femenino
 • Mellor adestrador
 • Mellor deportista veterano
 • Mellor deportista veterana
 • Mellor entidade deportiva
 • Mención de honra a unha entidade
 • Mellor medio de comunicación
 • Mencion por especialidade.

 

Por cada nominación haberá dous finalistas agás en Mención de Honra e Mención por especialidade, que só haberá un finalista.

Os candidatos as nominacións poderán ser aqueles que, aínda sin ser nacidos en Moaña teñen acreditado o seu traballo como deportista en calquer entidade deportiva do Concello, así mesmo tamén poderán ser candidatos os que sendo de Moaña pertenecen a entidades deportivas de fora do Municipio.

Máis artigos...

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel