abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Esta ordenanza ten por obxecto regular, con carácter xeral, a venda ambulante dos mercados que se celebren no Municipio de Moaña con independencia do seu emprazamento e periocidade.

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel