abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

O feito impoñible deste imposto está constituído polo mero exercicio en territorio nacional, de actividades empresariais, profesionais ou artísticas, exérzanse ou non en local determinado e estean ou non especificados nas tarifas do imposto. Considérase que unha actividade se exerce con carácter empresarial, profesional ou artístico, cando supón a ordenación por conta propia de medios de producción e de recursos humanos, ou de un deles, coa finalidade de intervir na producción e distribución de bens e servicios.

Ordenanza municipal reguladora do imposto de actividades económicas (IAE) Files

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel