abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Labores de limpeza de maleza nas marxes de propiedades con fronte á vía pública, para mantelos abertos en beneficio de todos os veciños. A tal efecto consideranse como obxeto de limpeza todo tipo de materia vexetal producida polas fincas lindantes que sobrepasen os cerramentos, así como os matorrais que invadan os viais públicos facendo de límite entre as fincas e estes.

Ordenanza municipal reguladora da taxa por labores de limpeza de testeiras á vía pública Files

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel