Selección dun Dinamizador do Plan de Inclusión Dixital Arquivo