Modificación da Ordenanza municipal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI)

Xoves, 20 Outubro 2016