Ordenanza fiscal reguladora dos prezos públicos polos servizos sociais, culturais, deportivos e de ocupación do tempo libre prestados polo Concello

Martes, 14 Novembro 2017