Ordenanza reguladora da ocupación temporal de terreos de uso público con mesas, cadeiras, taboados e outros elementos análogos

Xoves, 20 Outubro 2016