Modificación ordenanza municipal reguladora da taxa por licenzas de auto-taxis e demais vehiculos de alugueiro

Martes, 25 Outubro 2016