Delegacións Municipais

 • Delegación Deportes: Dna. Leticia Santos Paz
 • Delegación Promoción Económica e Turismo: Dna. Coral Ríos Santomé
 • Delegación de Urbanismo e Medioambiente: D. Odilo Barreiro Martinez
 • Delegación de Servizos e Obras : Dna. Marta Freire Riobó.
 • Delegación de Mobilidade, Transportes e Seguridade Cidadá, Protección Civil e Participación Veciñal: D. Ezequiel Fernández Cancelas
 • Delegación de Cultura e Patrimonio: D. Salvador Meira Corrales.
 • Delegación de Mocidade: D. Pablo Ríos Santomé
 • Delegación de Ensino, Normalización Lingüística e Facenda: D. Aldán Santamarina Corral
 • Delegación de Benestar Social, Muller e Igualdade: Dna. María Ortega Iñarrea

Nestas delegacións entenderase incluídos os seguintes ámbitos de actuación:

 • Delegación de Facenda.
  • Dirección dos servizos económicos do Concello (Intervención, Tesourería e Recadación).
  • Xestión de compras, contratacións e pagos.
  • Xestión do orzamento municipal.
 • Delegación de Persoal e Rexime Interior.
  • Contratacións de persoal.
  • Xestión e control de persoal. Rexime disciplinario.
  • Relacións laborais e relacións co Comité de Empresa e Xunta de Persoal.
 • Delegación de Emprego
  • Programas de formación ocupacional.
  • Promoción do emprego.
  • Promoción empresarial.
 • Delegación de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas:
  • Planeamento básico (Plan Xeral de Ordenación Municipal).
  • Planeamento de desenvolvemento das actuais NN.SS. e do futuro PXOM.
  • Xestión de Licencias.
  • Disciplina urbanística.
  • Promoción da vivenda protexida.
  • Obras, infraestruturas e dotacións que requiran a redacción de proxecto técnico e se executen mediante contratación.
 • Delegación de Medioambiente e Mar:
  • Proxectos e programas de ordenación e rexeneración do litoral.
  • Proxectos e programas de mellora e posta en valor do medio natural.
  • Proxectos e programas de humanización e rexeneración do ambiente urbano.
  • Limpeza e mantemento de praias, cauces fluviais e espazos naturais.
  • Prevención e loita contra incendios forestais, dentro das competencias municipais.
  • Recollida e tratamento dos residuos sólidos urbanos e residuos especiais de competencia municipal.
  • Hixiene e salubridade pública.
  • Proxectos e programas relativos aos sectores económicos vinculados ao mar.
 • Delegación de Servizos e Obras, Parroquias e Barrios:
  • Obras que non requiran a redacción de proxecto técnico e poidan executarse por administración.
  • Augas, saneamento e depuración.
  • Conservación e mellora da rede viaria municipal.
  • Mantenemento e ampliación do alumeado público.
  • Mantenemento, mellora e ampliación de zonas verdes e parques públicos.
  • Limpeza viaria e de espazos públicos.
  • Mantenemento, mellora e ampliación de parques infantís.
  • Mantenemento de colexios e instalacións municipais.
  • Cemiterios.
 • Delegación de Participación Veciñal.
  • Relacións coas asociacións veciñais.
  • Atención ás demandas veciñais nos diversos barrios e parroquias.
  • Promoción e desenvolvemento de mecanismos participativos no ámbito municipal.
 • Delegación de Mobilidade, Transportes, Seguridade Cidadá, Protección Civil e Mancomunidade do Morrazo.
  • Ordenación do tráfico rodado.
  • Transporte público.
  • Seguridade cidadá.
  • Protección Civil.
  • Mancomunidade.
 • Delegación de Cultura e Patrimonio.
  • Programación cultural.
  • Relacións cos colectivos e asociacións culturais.
  • Proxectos de dotacións socio-culturais.
  • Bibliotecas e actividades complementarias.
 • Delegación de Xuventude.
  • Xestión da Casa da Xuventude.
  • Promoción do asociacionismo e da información á xuventude.
  • Programación xuvenil.
 • Delegación de Deportes.
  • Programación deportiva.
  • Escolas deportivas municipais.
  • Proxectos de conservación e mellora de infraestruturas deportivas.
  • Relacións coas sociedades deportivas.
  • Xestión do Complexo Deportivo do Beque.
 • Delegación de Ensino e Normalización Lingüística.
  • Escolas de música, gaita, teatro, etc.
  • Relacións coa comunidade educativa.
  • Programas e proxectos relativos ao ensino.
  • Normalización lingüística.
 • Delegación de Benestar Social, Muller e Igualdade:
  • Programas de intervención social: prevención da exclusión, loita contra a pobreza educación para a saúde e loita contra as adiccións, inmigración, etc.
  • Programas de dinamización social e cohesión comunitaria.
  • Atención ás persoas maiores.
  • Atención aos colectivos obxecto de discriminación social.
  • Programas de promoción da igualdade de xéneros.
  • Ludoteca municipal, gardería, servizos á infancia, etc.
  • Sanidade.
 • Delegación de Promoción Económica
  • Xestión da Praza de Abastos, mercado e venda ambulante.
  • Comercio.
  • Turismo.
  • Industria.

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel