Ordenanza reguladora dos prezos da ludoteca

Aprobación definitiva da Ordenanza municipal reguladora de prezos públicos pola prestación do servizo de ludoteca municipal de Moaña.

Sábado, 11 Decembro 2010