Erro
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62

Do rexistro municipal de asociacións

Artigo 2. – As federacións, asociacións veciñais, culturais, empresariais, sectoriais, etc., que desexen participar na vida municipal, suxeitas ao presente Regulamento, deberán inscribirse no Rexistro Municipal de Asociacións, aportando os seguintes datos:

a)Estatutos.

b)Número de inscrición do Rexistro Xeral de Asociacións, como acreditación de estaren legalmente constituídas.

c)Nome das persoas que componen a xunta directiva.

d)Domicilio social.

e)Certificación do número de socios.

Deberán ademais demostrar a súa vontade mediante certificación dos seus órganos directivos que recolla o acordo de inscrición.

  • Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel