Erro
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62

Da participación nos órganos municipais: pleno e comisións

Artigo 12.- Todos os Plenos da Corporación Municipal celebraranse de luns a venres a partir das 20.00 h. Os Plenos Ordinarios terán lugar os últimos xoves de cada mes á mesma hora.

Os Plenos da Corporación e as Comisións Informativas serán sempre abertos e o Concello deberá garantir o acceso e a estancia digna e cómoda de todos os vecinos e veciñas que desexen asistir ás Sesións. Cando se prevexa a asistencia dun importante número de veciños e veciñas e que polo tanto o aforo do Salón de Plenos da Casa Consistorial non sexa suficiente para garantir o acceso, a Alcaldía habilitará para a celebración da Sesión un local con aforo suficiente.

Artigo 13.- Cada Asociación ou Entidade que desexe efectuar unha exposición ante o Pleno en relación con algún punto da orde do día, deberá solicitalo ao alcalde antes de comezar a sesión.

Artigo 14.- As propostas ou mocións que presenten as asociacións ou entidades rexistradas deberán ser dictaminadas ola Comisión Informativa correspondente antes do seu paso ao Pleno.

Artigo 15.- As sesións das Comisións Informativas serán sempre públicas. Nelas poderán intervir os representantes das asociacións ou entidades rexistradas, con voz pero sen voto. A solicitude para participar poderá ser verbal, en calquera momento antes de dar comezo a reunión.

Artigo 16.- Unha copia da acta dos Plenos será remitida a cada unha das asociacións veciñais ou entidades que o teñan solicitado.

  • Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel