abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Débeda do Concello Arquivo

Evolución da débeda do Concello de Moaña desde 30/06/2015

Débeda do Concello Files

Débeda a 30-09-17

Martes, 02 Xaneiro 2018

Débeda a 31-12-2016

Luns, 03 Outubro 2016