Patrimonio

Don Carlos Juncal Costa

Delegación de Cultura e Patrimonio

Patrimonio:

A área de Patrimonio ten como obxectivo a protección, conservación, posta en valor e sociabilización de aqueles conxuntos oo zonas que, polas súas características, valores históricos, estéticos ou naturais, son de especial interese para o conxunto da cidadanía.

Últimas noticias Cultura e Patrimonio: