IV Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Moaña

Para avaliar o IV Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Moaña e de cara a elaborar o V PIOM, estamos a realizar unha enquisa anónima á veciñanza. 

Agradecemos a súa colaboración.

ACCEDER A ENQUISA