Medidas do Concello de Moaña sobre coronavirus

Plan de Continxencias fronte a Covid-19 actiualizado a 6 de outubro de 2020

Decreto de finalización do teletraballo

Decreto de reactivación da actividade presencial.

Plan de continxencias fronte á Covid-19 actualizado a 28 de maio

Decreto de prórroga dos recibos da auga

Decreto reactivación servizo de préstamo nas bibliotecas

Plan de continxencia Concello de Moaña maio 2020

Suspensión das franxas horarias na Fase 1 da desescalada

Reactivación da organización municipal órganos colexiados e comisións informativas

infomación de interese fase 1 desescalada

infomación de interese fase 1 desescalada

Medidas do Concello sobre CORONAVIRUS

Medidas complementarias

Novas medidas para o persoal durante o estado de alarma

Medidas do Concello sobre CORONAVIRUS

Decreto 13 de abril de reactivación da actividade do persoal

Bando mascarillas covid-19

Informe medidas adoptadas Concello de Moaña provocada polo COVID-19

Medidas adoptadas polo COVID-19