Medidas do Concello de Moaña sobre coronavirus

Medidas do Concello de Moaña sobre coronavirus

Regulación dos Cemiterios Municipais ante a festividade de Todos os Santos e de Defuntos

Plan de Continxencias fronte a Covid-19 actiualizado a 6 de outubro de 2020

Decreto de finalización do teletraballo

Decreto de reactivación da actividade presencial.

Decreto de prórroga dos recibos da auga

Decreto reactivación servizo de préstamo nas bibliotecas

Plan de continxencia Concello de Moaña maio 2020

Plan de continxencias fronte á Covid-19 actualizado a 28 de maio

infomación de interese fase 1 desescalada

infomación de interese fase 1 desescalada

Suspensión das franxas horarias na Fase 1 da desescalada

Medidas do Concello sobre CORONAVIRUS

Novas medidas para o persoal durante o estado de alarma

Medidas do Concello sobre CORONAVIRUS

Reactivación da organización municipal órganos colexiados e comisións informativas

Medidas complementarias

Bando mascarillas covid-19

Informe medidas adoptadas Concello de Moaña provocada polo COVID-19

Medidas adoptadas polo COVID-19

Decreto 13 de abril de reactivación da actividade do persoal

Skip to content