Coidados porta a porta

Levamos servizos asistenciais ás persoas maiores no rural para a prevención da dependencia.

27-28-29 NOVEMBRO

Información e cita previa
Teléfonos: 622 748 283 – 623 546 992
Email: coidadosportaaporta.politicasocial@xunta.gal