Obras e Servizos

Dona Marta Freire Riobó

Delegación de Servizos e Obras, Participación e atención veciñal

Obras e Servizos:

A área de Obras e Servizos é a encargada de coordinar os traballos que realiza a Brigada de Obras Municipal. Dende este departamento nos encargamos de xeito habitual, do mantemento das instalacións municipais, da solución de incidencias rexistradas nas infraestructuras públicas, de pequenas obras de reparación, do montaxe e desmontaxe da infraestructura necesaria para desenvolver numerosos eventos, da reparación do mobiliario urbano, da retirada de vertedoiros incontrolados, da reparación da rede de alumeado público, así como de reparacións puntuais en marquesiñas e beirarrúas, ademáis das labores de poda, de mantemento de xardíns e espazos públicos, entre outras moitas funcións.

Correo de contacto:
martafreire@concellodemoana.org

Últimas noticias Obras e Servizos: