Perfil do Contratante

Perfil do Contratante

O “Perfil do Contratante” é o lugar da páxina web das administracións públicas no que se publica a información relativa á contratación administrativa, tales como os anuncios de licitación, as adxudicacións provisionais e definitivas e os pregos de contratación.

Skip to content