Benestar Social

Dona María Sanluis Ferradás

Concellaría de benestar social, igualdade e accesibilidade

Benestar social e igualdade:

A atención á toda a veciñanza coa finalidade de mellorar a súa calidade de vida é o obxectivo estratéxico nesta área de actuación. Con este fin desenvolvemos e executamos programas de intervención social: prevención da exclusión, atención a emerxencia social, programas de dinamización social e cohesión comunitaria, programas de atención a persoas maiores e a persoas dependentes e programas de promoción da saúde.

Na área de Servizos Sociais tamén se inclúe o servizo de ludoteca así como todos os programas de atención a infancia, escola de familias e una escola de Saúde.

O persoal técnico da área ofrece a toda a veciñanza información relativa á prestacións, axudas e servizos que o Concello de Moaña pon a disposición para a mellora da súa calidade de vida así como do benestar do individuo e da comunidade.

En canto a accesibilidade e igualdade o noso obxectivo é traballar cara á eliminación de barreiras urbanísticas, arquitectónicas e de comunicación coa finalidade de mellorar a calidade de vida de toda a nosa veciñanza. O Concello promove políticas de integración e normalización dos dereitos de todas as persoas.

Últimas noticias Servizos Sociais:

Skip to content