Deportes

Don Rubén Viéitez Parada

Concellaría de deportes

Deportes:

A área de Deportes ten como funcións principais o fomento da actividade física e o deporte entre a veciñanza de Moaña mediante a programación de actividades deportivas. Tamén se encarga da xestión das instalacións deportivas municipais en canto ao mantemento, limpeza e control horario.

A área de Deportes apoia aos clubs e entidades deportivas de Moaña colaborando nos eventos que eles organizan.

Os principais obxectivos da Concellería de Deportes son:

  • Xestionar, administrar e conservar as instalacións deportivas municipais.
  • Promover e organizar eventos deportivos na nosa vila.
  • Promover proxectos de conservación e mellora de infraestruturas deportivas.
  • Coordinar as relacións coas entidades deportivas.
  • Xestión do Complexo Deportivo do Beque.

Últimas noticias Mocidade e Deportes:

Skip to content