Corporación Municipal

Corporación municipal

O Concello de Moaña componse de 17 concelleiros/as, repartidos entre catro grupos políticos, BNG – Asambleas abertas, PsdeG-PSOE, Partido Popular, e XM- Coalición independente.

Bloque Nacionalista Galego

   • Dona Leticia Santos Paz
   • Don Odilo Barreiro Martínez
   • Dona Coral Ríos Santomé
   • Don Xosé Daniel Costas Currás
   • Dona María Ortega Iñarrea
   • Don Aldán Santamarina Corral
   • Don Dolores Chapela Pérez

Partido Socialista Obrero Español

   • Dona Marta Freire Riobó
   • Don Carlos Juncal Costa
   • Don Rodrigo Currás Torres

Partido Popular

   • Don José Fervenza Costas
   • Dona Romina Santomé Pereira
   • Don Víctor Alejandro Carballal Bevegni
   • Don Daniel Gónzalez Coello
   • Dona Silvia Rueda Ibáñez
   • Dona Araceli Otero Pastoriza

Coalición Independiente por Moaña

   • Don Francisco Javier Carro Piñeiro