Corporación Municipal

Corporación municipal

O Concello de Moaña componse de 17 concelleiros/as, repartidos entre catro grupos políticos, BNG – Asambleas abertas, PsdeG-PSOE, Partido Popular, e XM- Coalición independente.

Bloque Nacionalista Galego

   • Dona Leticia Santos Paz
   • Dona María Ortega Iñarrea
   • Don Xosé Daniel Costas Currás
   • Dona Coral Ríos Santomé
   • Don Kevin González Santiago
   • Dona María Dolores Chapela Pérez
   • Don Xosé Xoán Melón González
   • Dona María Sanluis Ferradás
   • Don Rubén Viéitez Parada
   • Don Jorge Parcero Rodríguez

Partido Popular

   • Don Francisco Javier Carro Piñeiro
   • Dona Araceli Otero Pastoriza
   • Don Ezequiel Fernández Cancelas
   • Dona Estela Santomé Freire
   • Dona Iria Charlín Pereira
   • Don Alfonso Piñeiro Pose

Partido Socialista Obrero Español

   • Don Mario Rodríguez García
Skip to content