Cultura

Don Xosé Daniel Costas Currás

Concellaría de obras e servizos, cultura e participación veciñal

Cultura:

A Área de Cultura é a responsable de coordinar e xestionar a programación cultural do municipio, co obxectivo prioritario de facer accesible a cultura a toda a poboación.  Por outra parte, tamén se encarga de canalizar o contacto coas entidades e asociacións do ámbito cultural, así como de velar polo bo uso e mantemento das instalacións municipais culturais.

Os eixos máis relevantes da Área de Cultura son:

  • Promover a participación das entidades culturais.
  • Planificar e xestionar a programación das actividades municipais en materia cultural.
  • Promover a cultura popular mediante a organización de Festas Populares.
  • Apoiar ás entidades culturais de Moaña.
  • Xestionar o uso e mantemento da Biblioteca Municipal e Aulas de lectura.
  • Potenciar o Festival Intercéltico do Morrazo como marca cultural identitaria da nosa vila.
  • Promover unha cultura global

Últimas noticias Cultura:

Skip to content