Cultura

Don Xosé Daniel Costas Currás

Concellaría de obras e servizos, cultura e participación veciñal

Cultura:

A Área de Cultura é a responsable de coordinar e xestionar a programación cultural do municipio, co obxectivo prioritario de facer accesible a cultura a toda a poboación.  Por outra parte, tamén se encarga de canalizar o contacto coas entidades e asociacións do ámbito cultural, así como de velar polo bo uso e mantemento das instalacións municipais culturais.

Os eixos máis relevantes da Área de Cultura son:

  • Promover a participación das entidades culturais.
  • Planificar e xestionar a programación das actividades municipais en materia cultural.
  • Promover a cultura popular mediante a organización de Festas Populares.
  • Apoiar ás entidades culturais de Moaña.
  • Xestionar o uso e mantemento da Biblioteca Municipal e Aulas de lectura.
  • Potenciar o Festival Intercéltico do Morrazo como marca cultural identitaria da nosa vila.
  • Promover unha cultura global

Últimas noticias Cultura:

Chega a VI edición da campaña 21 días en galego: do 2 ao 22 de abril vive as 24 horas na nosa lingua.

SUBVENCIÓN LIÑA 3. PLAN CONCELLOS 2023

SUBVENCIÓN LIÑA 2. GASTO CORRENTE.

Subvención para custos de dotación de persoal para tarefas de información en oficinas de turismo 2023

Skip to content