Persoal

Don Aldán Santamarina Corral

Normalización Lingüística, Facenda e Persoal.

Persoal:

O persoal ao servizo do Concello de Moaña é a garantía da calidade dos servizos públicos municipais.
A constante negociación colectiva permite establecer as condicións de traballo do persoal municipal, que ten como marco o Estatuto Básico do Empregado Público, a Lei do Emprego Público de Galicia, o Convenio Colectivo do Concello de Moaña e o Acordo Marco Regulador das Condicións de Traballo.