Mocidade e infancia

Don Kevin González Santiago

Concellaría de mocidade, infancia e voluntariado

Mocidade e infancia:

A área de mocidade está dedicada á configuración de programación integral dirixida á xuventude. A tarea fundamental deste departamento é ofrecer información de interese para a xuventude e tamén ofrecer actividades de tempo libre e cursos formativos, nunha estreita relación co tecido asociativo.

As actuacións da área de mocidade marca como eixes máis relevantes:

  • Coordinación das competencias municipais dirixidas á mocidade
  • Fomento do asociacionismo.
  • Recursos para o ocio e o tempo libre saudable.
  • Planificación do espazo mozo
  • Plan local para a mocidade.

Últimas noticias Mocidade e Deportes:

Skip to content