Emprego Para A Conservación E Funcionamento De Bens E Servizos Municipais.

Cofinanciamento Da Contratación De 33 Traballadores 

CATEGORIA PROFESIONALNÚMERO DE RABALLADORESNº MESES CONTRATO
OFICIAL FONTANEIRO13
OFICIAL ELECTRICISTA13
PEÓN OBRA PUBLICA46
PEÓN ESPECIALISTA MEDIOAMBIENTE- FORESTAL26
PEÓN MEDIOAMBIENTE-FORESTAL46
PEÓN ESPECIALISTA XARDINEIRO36
AXUDANTE XARDINEIRO56
LIMPADOR/A PARQUES39
LIMPADOR/A COLEXIOS79
CONSERXE17
CONSERXE CASAL16
CONSERXE MUSICA14

Custo total: 413.633,51  euros.
Subvención concedida: 374.199,98 euros.
Aportación municipal: 39.433,53  euros.

A alcaldesa
Leticia Santos Paz.