Servizo de abastecemento, saneamento e depuración de augas

Servizo de abastecemento, saneamento e depuración de augas

O Servicio de Augas é xestionado en Moaña en réxime de concesión administrativa pola empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.

Na citada concesión englóbanse os servizos de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración.

Para calquera consulta ou aviso, os medios de contacto dispoñibles son:

Oficina presencial
Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.
Fragata Villa de Madrid 20
36958 – Moaña

Horario de luns a venres de 9.00 a 13.00 horas.


Teléfono de atención ao cliente: 900813357

Teléfono de averías: 900813047

 Oficina de Moaña: 986 311643

 

Skip to content