Subvención Liña 2. Gasto Corrente.

PLAN CONCELLOS 2022

A Deputación Provincial de Pontevedra, mediante acordo da súa Xunta de Goberno de data 04.03.2022, concedeu a  este Concello unha  subvención de  70.646,69 euros,  ao abeiro da finalidade gasto corrente novo, da Liña 2, do Plan Concellos 2022,  para o cofinanciamento do servizo de limpeza viaria  deste Concello durante 4 meses do ano 2022.

O Concello ten subcontratado o servizo de limpeza viaria coa Empresa Urbaser S.A. 

  • Subvención concedida 75,50 % do custo ………………………………..   70.646,69 euros.
  • Cofinanciamento do Concello 24,50 % do custo  ……………………..   22.920,43 euros.
  • Custo do contrato con Urbaser SA durante 4 meses de 2022 ……   93.567,12 euros.

A alcaldesa
Leticia Santos Paz.