Información Económica

Información Económica

O Concello de Moaña é unha administración comprometida coa transparencia na xestión dos recursos públicos e coa participación da veciñanza. Con ese obxectivo desde esta páxina pode accederse aos orzamentos municipais e aos informes trimestrais elaborados pola intervención municipal sobre o estado da débeda municipal e sobre o período medio de pagamento a provedores.

Skip to content