Recadación

Recadación

O Concello de Moaña ten delegadas na Deputación Provincial de Pontevedra as facultades de xestión, inspección, liquidación, recadación e revisión de todos os ingresos de dereito público.

Será polo tanto o organismo de xestión tributaria ORAL o encargado da recadación de todos os impostos, taxas e prezos públicos do Concello de Moaña.

A través da Oficina Virtual Tributaria do ORAL, na seguinte ligazón, a veciñanza pode realizar numerosos trámites. Tamén pode dirixirse á oficina do ORAL situada sunto á Casa do Concello, na rúa As Barxas, 15.

Skip to content