Recarga de vehículos eléctricos

Recarga de vehículos eléctricos

O concello de Moaña aprobou o 9/12/2019 o Plan de Mobilidade Sustentable Municipal. Dentro da estratexia do propio Plan de Mobilidade de incentivar o uso de medios de mobilidade menos contaminantes para reducir a pegada de carbono e favorecer a transición ecolóxica, encádrase o proxecto para a implantación da recarga de vehículos eléctricos, a través do cal prevese a subministración e instalación de infraestrutura para recarga de vehículos eléctricos na vía pública.

O concello concorreu para realizar este proxecto ao procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos á mobilidade eléctrica (programa Moves III), no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea Next Generation EU (códigos de procedemento IN421Q e IN421R).

Este programa de incentivos colaborará coa redución das emisións de óxidos de nitróxeno, cuxo principal responsable é o sector do transporte por estrada e que nas cidades supón un gran problema para a saúde dos cidadáns, contribuíndo así ao cumprimento dos obxectivos de redución de emisións establecidos na Directiva 2017. /2284 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de decembro de 2016, sobre redución das emisións nacionais de determinados contaminantes atmosféricos, así como as da Directiva 2008/50/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio. 2008 sobre a calidade do aire ambiente e unha atmosfera máis limpa en Europa. 

Este proxecto foi presentado a actuación 2. Implantación de recarga de vehículos eléctricos da convocatoria do procedemento de concesión de axudas do INEGA correspondente ao programa estatal de incentivos de mobilidade sostible (Resolución de 31 agosto de 2020).

Skip to content