Servizos

Servizos

Brigada de Obras, parques e Xardíns

A Brigada de Obras Municipal conta cun total de 14 operarios, que se encargan, de xeito habitual, do mantemento das instalacións municipais, da solución de incidencias rexistradas nas infraestructuras públicas, de pequenas obras de reparación, do montaxe e desmontaxe da infraestructura necesaria para desenvolver numerosos eventos, da reparación do mobiliario urbano, da retirada de vertedoiros incontrolados, da reparación da rede de alumeado público, así como de reparaciones puntuais en marquesiñas e beirarrúas, ademáis das labores de poda, de mantemento de xardíns e espazos públicos, entre outras moitas funcións.

A veciñanza pode transmitir calquera aviso ou incidencia relacionada coas actividades da Brigada en horario de oficina, de 8.00 a 14.30 horas no Rexistro do Concello ou directamente comunicando coa delegada da área. Tamén poden contactar nos teléfonos e direccións electrónicas que se detallan:

Servicio de Augas

logotipo-aqualia

O Servicio de Augas é xestionado en Moaña en réxime de concesión administrativa pola empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.

Na citada concesión englóbanse os servizos de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración.

Para calquera consulta ou aviso, os medios de contacto dispoñibles son:

Oficina presencial
Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.
Fragata Villa de Madrid 20
36958 – Moaña

Horario de luns a venres de 9.00 a 13.00 horas.
Teléfono de información e averías: 986 311643

Servicio de limpeza viaria

URBASER SA xestiona en réximen de concesión administrativa o servicio de Limpieza Viaria no Término Municipal de Moaña.

Skip to content