Vivenda

Don Rodrigo Currás Torres

Delegación de Mobilidade, Accesibilidade e Vivenda

Vivenda:

O acceso a unha vivenda digna é un dos factores de igualdade na nosa sociedade.

Construír vivenda de protección oficial ten implicacións profundas na problemática socioeconómica da cidadanía. A vivenda social que se promova debe ser de calidade. Ben entendida se constitúe nun instrumento para incidir incluso nos prezos do mercado da vivenda en réxime libre, desincentivando a especulación e aportando un efecto sanador no desenvolvemento urbano, que pode chegar a participar na mellora de áreas degradadas ou menos centrais.

Na área de Vivenda prevalece contribuír a que o desenvolvemento urbano avance.

Preténdense obter melloras no espazo público que serve ás vivendas en xeral pero, o obxectivo fundamental é obter solo para facilitarllo ás entidades públicas con competencias para construír vivenda social e así lograr parque de vivenda de protección oficial de calidade no noso municipio.

Últimas noticias Vivenda:

Skip to content