O Concello de Moaña abre o prazo de presentación de solicitudes para a contratación temporal de 7 auxiliares de policía.
Coa publicación no BOP do 6/05/20 o prazo para presentar as solicitudes será desde o 7/05/20 ata o 13/05/20, ambos incluídos.
O proceso selectivo rexerase polas seguintes bases, que están publicadas na Sede Electrónica do Concello.

As solucitudes, xunto coa documentación, deben presentarse de acordo co formulario que se atopa na Sede Electrónica:


FORMA DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES ENTRE O 7/05/20 E O 13/05/20:
– Preferentemente a través dunha instancia xeral na Sede Electrónica do Concello (con certificado electrónico).
– De non ser posible, poderán presentarse en calquera oficina de correos polo procedemento de correo certificado administrativo.
– En último caso, poderase solicitar cita previa no teléfono 986310100 para realizar unha entrega presencial no rexistro municipal.

NOTA IMPORTANTE:
Dada a situación excepcional, non se require que os documentos a entregar estean compulsados para a admisión da solicitude.
Xa se comprobará a autenticidade dos mesmos con posterioridade.