FESTA DA XUVENTUDE

SÁBADO 4 DE NOVEMBRO
ENTRADA GRATUITA • 2 ESPAZOS

ORIXE FESTIVAL
– DUMORE
– IVÁN ALONSO
– MICHI SAMU PEXE
– CTUACIÓN INFANTIL: @S JALOCHeS

ADRO IGREXA SAN MARTIÑO • MOAÑA