Normativa urbanismo

Prescricións para proxectos e obras de urbanización

PXOM

Clasificación do Solo

Solo Urbano de Moaña

Solo Urbano de Domaio

Núcleos periféricos

Skip to content