Presentación do libro

Embarcacións prehistóricas nos petróglifos de Moaña.
A BORNA – UNHA REVISIÓN FOTOGRAMÉTRICA.
de Antonio Costa Iglesias.
Venres 15 de setembro / 20:00 h. / salón de plenos do concello.