ArchivoPadroado Beiramar, Emprego, Formación e Innovación