A Deputación Provincial de Pontevedra, mediante acordo da súa Xunta de Goberno de data 04.05.2020, concedeu a este Concello unha subvención de 222.936,72 euros, ao abeiro da Liña 3: Emprego. Plan Concellos 2020, destinada ao cofinanciamento da contratación de 30 traballadores desempregados a xornada parcial de 32,5 horas semanais, coas categorías profesionais e meses de contrato que se indican: