Delegación de Mobilidade, Transportes e Seguridade Cidadá, Protección Civil e Participación Veciñal

Don Rodrigo Currás Torres

Delegación de Mobilidade, Accesibilidade e Vivenda

Delegación de Mobilidade, Transportes e Seguridade Cidadá, Protección Civil e Participación Veciñal:

O Excmo. Concello, a través da Área de Mobilidade, Transportes e Seguridade Cidadá, Protección Civil e Participación Veciñal desenvolve as competencias que o ordenamento xurídico otorga a Administración Local en materia de Mobilidade, Transportes e Seguridade Cidadá, Protección Civil e Participación Veciñal; exercendo, entre outras as seguintes funcions:

  • Relacións coas asociacións veciñais.
  • Atención ás demandas veciñais nos diversos barrios e parroquias.
  • Promoción e desenvolvemento de mecanismos participativos no ámbito municipal.
  • Ordenación do tráfico rodado.
  • Transporte público.
  • Seguridade cidadá.
  • Protección Civil.
  • Mancomunidade.

Últimas noticias Delegación de Mobilidade, Transportes e Seguridade Cidadá, Protección Civil e Participación Veciñal: