Igualdade

Dona María Sanluis Ferradás

Concellaría de benestar social, igualdade e accesibilidade

Igualdade:

Desde a área de igualdade velamos pola aplicación efectiva do principio de igualdade, tanto no eido da igualdade de trato e a non discriminación como no da igualdade de oportunidades. Desenvolvemos programas que fagan visible a diversidade sexual, ideolóxica, cultural, funcional… da nosa comunidade e promovan a tolerancia e non discriminación e damos atención ás persoas subsceptibles de discriminación.
Así mesmo, impulsamos o traballo colaborativo entre as diferentes asociacións e colectivos que traballan por unha Moaña inclusiva e igualitaria.

Últimas noticias Igualdade:

Video Actuacións para a Pronoción da Igualdade

Skip to content